„Koala, który się trzymał” i czy długo się trzymał? O koali słów kilka…